გუნდი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

იოსებ ჯორბენაძე - ექსპოზიციის დიზაინერი

არქიტექტურის ფაკულტეტის მეორე კურსის სტუდენტი.

ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს - ქუჩის მხატვრობა. რამოდენილე წელი მონაწილეობს და ორგანიზებას უწევს 'street art' ფესტივალებს საერთაშორისო და ადგილობრივ დონეზე. 

2017 წლიდან თანამშრომლობს საქართველოს სხვადასხვა მულტიკულტურულ სივრცესთან, მონაწილეობს საერთო გამოფენებში.  2019 წლიდან აკადემიური წვლილი შეაქვს ახალგაზრდების თეორიულ და პრაქტიკულ სწავლებაში უმაღლესს და სასკოლო სასწავლო დაწესებულებებში.

2020 წლიდან სივრცეში არის პასუხისმგებელი ექსპოზიციების ვიზუალურ მხარეზე და სხვა ალტერნატიულ ღონისძიბების დაგეგმვაზე.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ანუკა რინკავოი - ოფის მენეჯერი


2014 წელს დაამთავრა ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სპეციალობა ტურიზმის მენეჯმენტი .

აქვს რამოდენიმე წლიანი გამოცდილება კულტურული პროექტების ადმინისტრაციული მართვის.

თანამედროვე ხელოვნების სივრცის გუნდის წევრი 2016 წლიდან, მის პასუხისმგებლობაში შედის ადმინისტრაციული საკითხების მართვა, კოორდინირება.

სიახლე