გუნდი

თანამედროვე ხელოვნების გუნდი აერთიანებს სხვადასხვა დარგის პროფესიონალებს. მიუხედავად იერარქიული წყობის ჩვენი მთავრი სიძლიერე გუნდური მუშაობაა, პროექტების განვითარება და გადაწყვეტილებების მიღება ერთობლივად ხორციელდება.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კახა ემირიძე - მენეჯერი

1992 წელს დაამთავრა საინჟინრო-ეკონომიური ფაკულტეტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. აქვს მრავალი პროფილური მენეჯმენტის სამუშაო გამოცდილება, მათ შორის სს ლიბერთი ბანკი, აჭარის რეგიონალური ფილიალში.  მთავრი საქმიანობა ფოტოგრაფია, აქვს მიღებული მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ გამოფენაში მათ შორის „ქოლგა თბილისი ფოტო-ფესტივალი“, 2011 ში და 2012 ში , სადაც მეორე ადგილის მფლობელი გახდა კონკურსში, ასევე გამოფენა „სხვა ლანდშაფტი ბათუმის თანამედროვე ხელოვნების ფესტივალი და მრავალი სხვა“

ხელმძღვანელობს ბათუმის თანამედროვე ხელოვნების სივრცეს 2019 წლიდან, იგი პასუხისმგებელია სივრცის ოპერირებასა და ყვეალ ძირითად სლოჯისტიკურ საკიეთხებზე.

 

 

ანა რიაბოშენკო - კურატორი

კულტურის მენეჯერი და კურატორი , დაამთავრა თბილისის  სახელმწიფო სამხატრვო აკადემია გრაფიკის ფაკულტეტი. აქვს გამოცდილება არასამთავრობო და საჯარო სექტორში მუშაობის, მათ შორის ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო, კულტურის და ხელოვნების პროგრამის კოორდინატორი, საქ. კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო- პოპულარიზაციის და რეგიონალური პროგრამების დეპარტამენტის ხელმძღვანელ და შემოქმედებითი საქართველოს დირექტორი 2019 წლის ჩათვლით.

ანა არის არაერთი საერთაშორისო და ადგილობრივი სახელოვნებო პროგრამის ინიციატორი და ხელმძღვანელი, სამი გზის საქართველოს ეროვნული პავილიონი კომისარი ვენეციის ხელოვნების ბიენალეზე, ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის , სტუმარი ქვეყნის სტატუსის ფარგლებში  საგამოფენო პროგრამის ხელმძღვანელი და სხვა . ასზე მეტი გამოფენის კოორდინატორი და კურატორი.  ბათუმის თანამედროვე ხელოვნების სივრცის ერთ-ერთი დამფუძნებელი.

თანამედროვე ხელოვნებსი სივრცეში მის ფუნქცია-მოვალეობებში შედის სირცვის პრიორიტეტების და ძირითადი საგამოფენო პროგრამის დაგეგმვა შემუშავება. იგი არის სივრცის ერთერთი დამფუძნებელიც.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნონა მარკარიანი - საგანმანათლებო პროგრამის ხელმძრვანელი

ნონამ დაამთავრა ბოლონიის უნივერსიტეტი, ინოვაციის და კულტურის საორგანიზაციო მენეჯმენტის ფაკულტეტი. რამოდენიმე წელი მუშოაბდა ხელოვანთა რეზიდენციის მენეჯერის პოზიციაზე ბერლინში, ასევე ხელმძღვანელობდა რამოდენიმე კულტურულ პროექტს. 

ბათუმის თანამედროვე ხელოვნების სივრცეში ხელმძღვანელობს საგანმანათლებლო პროგრამს 2020 წლიდან და მის ძირითად ფუნქციაში შედის საგანმანთლებლო და სივრცის სტუდიის ღონისძიებების დაგეგმვა.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნინო დუმბაძე - საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სპეციალობა საბუღალტრო და საგადასახადო საქმე, ბაკალავრის ხარისხი. საზოგადოებასთან ურთიერთობის სხვადასხვა სემინარების და სასწავლო პროგრამების მონაწილე.  ამ მიმართულებით, 2014 წლიდან მუშაობს როგორც საერთაშორისო ასევე ადგილობრივ დონეზე. თანამედროვე ხელოვნების სივრცის გუნდის წევრი დაარსებიდან.

მისი ძირითადი ფუნქცია მოვალეობები მოიცავს სოციალური ქსელის მართვას და საზოგადოებრივ კომინუკაციას. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

იოსებ ჯორბენაძე - ექსპოზიციის დიზაინერი

არქიტექტურის ფაკულტეტის მეორე კურსის სტუდენტი.

ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს - ქუჩის მხატვრობა. რამოდენილე წელი მონაწილეობს და ორგანიზებას უწევს 'street art' ფესტივალებს საერთაშორისო და ადგილობრივ დონეზე. 

2017 წლიდან თანამშრომლობს საქართველოს სხვადასხვა მულტიკულტურულ სივრცესთან, მონაწილეობს საერთო გამოფენებში.  2019 წლიდან აკადემიური წვლილი შეაქვს ახალგაზრდების თეორიულ და პრაქტიკულ სწავლებაში უმაღლესს და სასკოლო სასწავლო დაწესებულებებში.

2020 წლიდან სივრცეში არის პასუხისმგებელი ექსპოზიციების ვიზუალურ მხარეზე და სხვა ალტერნატიულ ღონისძიბების დაგეგმვაზე.

 

ანუკა რინკავოი - ოფის მენეჯერი


2014 წელს დაამთავრა ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სპეციალობა ტურიზმის მენეჯმენტი .

აქვს რამოდენიმე წლიანი გამოცდილება კულტურული პროექტების ადმინისტრაციული მართვის.

თანამედროვე ხელოვნების სივრცის გუნდის წევრი 2016 წლიდან, მის პასუხისმგებლობაში შედის ადმინისტრაციული საკითხების მართვა, კოორდინირება.

სიახლე