10 სექტემბერი 2015

ტერიტორია // სივრცე

ტერიტორიის და სივრცის თემა სხვადასხვანაირად შეიძლება აისხნას, ის შესაძლოა პიროვნული, სოციალური ან პოლიტიკური ხასიათის მატარებელი იყოს.  ყველა ტერიტოას აქვს გარკვეული საზღვარი, შეთანხმებული ან დატანილი პოლიტიკურ რუკაზე, მაგრამ არის კი ეს საზღვრები ერთიანი ყველასათვის, წარმოადგენენ კი ეს საზღვარი უკვეთ  ზღვარს  ყველასათვის ?...

ფესტივალის მიზანია შექმნას თანამშრომლობითი გარემო ღია თანამშრომლობისათვის, როგორც პროფესიონალ ფოტოგრაფესა და დამწყებებსა და მოყვარულებს შორის.  კიდევ ერთხელ  ხაზი გაუსვას იმას რომ ფოტოგრაფია აღარ არის მხოლდ ელიტარული ხელოვნება ან მარტო დოკუმენტალისტიკა, რომელიც გარე მოვლენებს ასახვს, არამეტ  ეს არის კომუნიკაციის ენა რომელსაც მნიშვნელოვანი საკითხების წამოჭრის უნარი გააჩნია. თანამედროვე ხელოვნების ანალოგიურად მასს აღარ აქვს მკაფიო  საზღვარი დისციპლინებს შორის, მით უფრო მას შეუძლია სხვადასხვა სფეროების გაერთიანება და სხვადასხვა საკითხებზე მსჯელობა. შესაბამისად ფესტივალი მიზნად ისახავ ხელი შეუწყოს ახალი ექსპერიმენტებსა და დისკუსიას მის ფარგლებში.

'ოდესა // ბათუმის ფოტოდღეები' ფესტივალს საფუძველი 2015 წელს ჩაეყარა, ის ყოვეწლიური ღონისძიებაა რომელიც ორივე ქვეყანაში იმართება ოდესაში აპრილში და ბათუმში სექტემბერში.

ამ ორი ქალაქს არა მხოლოდ გეოგრაფიული კონტექსტი, შავი ზღა, აერთიანებს არამეტ მათი განვითარების და  სტრუქტურირების პრინციპი.  ფესტივალის ფირმატი პირველად ორ ქვეყანას აერთიანებს ერთიანი პროექტით.

ორგანიზატორების გაერთიანებული გუნდი, უკრაინული და ქართული ირჩევს წლის თემას, ქმნის კონცეფტს და იმუშავებს შესრულების გზაბს. ფესტივალის მთავარი პარტნიორებია 'ბათუმის თანამედროვე ხელოვნების სივრცე' და 'არტ ტრაველი' ოდესიდან.

2016 წლიდან ფესტივალების სახელწოდებები გაიყო და ამთ დაერქვათ 'ბათუმის ფოტოდღეები' და 'ოდესის ფოტოდღეები'.

 

სიახლე