11 დეკემბერი 2021

END OF THE GAME WITH NATURE

იდეის ავტორი მანანა ქავთარაძე

მხატვრები- მანანა ქავთარაძე, იოსებ ჯორბენაძე.

 

საქართველოს ტყის გაჩეხვის შემზარავი სტატისტიკა აქვს!

ამის უდაო ფაქტორი-ტყის უკანონო ჭრა არის, რომელიც შეუქცევად ეკოლოგიურ კატასტროფამდე მიიყვანს ქვეყანას!

 

სიახლე