07 სექტემბერი 2017

დღეს//ხვალ

რას წარმოადგენს ფოტოგრაფია და რა სახის გავლენებს განიცდის დღეს? როგორ განისაზღვრება ფოტოგრაფია უკანასკნელი დეკადების მიხედვით? როგორ ზემოქმედებს თანამედროვე ტექნოლოგიები ფოტოგრაფიაზე და რა ადგილს იკავებს ის თანამედროვე საზოგადოებაში?
ფესტივალის საორგანიზაციო გუნდმა 2017 წელს გადაწყვიტა პასუხები გასცეს კითხვებსა და ამოცანებს და ყურადღება დაუთმოს კონცეპტუალურ ფოტოგრაფიას. აუცილებელია არა მხოლოდ გავიცნოთ მთავარი ფოტოგრაფიული სკოლების განვითარების პროცესი, არამედ გავიაზროთ თავისებური ლოგიკა და სახელოვნებო ენა თანამედროვე ესთეტიკისა, ურთიერთქმედების პრინციპები დოკუმენტური ფოტოგრაფიის კონტექსტში.

ოდესა // ბათუმი ფოტოდღეები - 4 დღე, 7 გამოფენა, 3 ღამის ჩვენება და მუსიკალური პერფორმანსი
საქართველო, კანადa, აზერბაიჯანი, უკრაინა, ინდოეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, სომხეთი, ბელორუსია 

სიახლე