08 აპრილი 2022

Unspoken: Words of Silence and Noise

მხატვრულ-ესთეტიკური შეხედულებები თბილისის ახლგაზრდულ, სუბ- და კლუბური კულტურების შესახებ 

 

  კურატორი: ვახტანგ ჭეიშვილი


 

NINO GOGE GALLERY წარმოგიდგენთ გამოფენას - „Unspoken: Words of Silence and Noise”.


რა აღქმადი, სოციალური და პოლიტიკური შესაძლებლობები გააჩნია ახალგაზრდულ, სუბ და კლუბურ კულტურებს, რა თავისებურებებით გამოირჩევა ის საქართველოს დედაქალაქ თბილისში და როგორ შეიძლება მათი მხატვრული განხილვა საგამოფენო კონტექსტში?  გამოფენის ძირითადი კურატორული კონცეფცია და იდეები სწორედ ამ კითხვების გარშემო ერთიანდება. გამოფენა ასახავს ისტორიულ, სოციალურ და პოლიტიკურ თემებს, რომლებიც 1918 წლიდან დღემდე თან ახლავს საქართველოს ახალგაზრდულ, სუბ და საკლუბო კულტურას. მხატვრულ-ესთეტიკური თვალსაზრისით, გამოფენა სწორედ იმ ისტორიულ, სოციალურ და პოლიტიკურ საკითხებსაც ეხება, რომლებიც, ზემოთ აღნიშნული კულტურებისთვისაა დამახასიათებელი. ამავე დროს, ის ცდილობს გამაერთიანებელი, გლობალური ნიშან-თვისებების პოვნას. 

გამოფენაზე წარდგენილი იქნება გურამ წიბახაშვილისა და ომარ გოგიჩაიშვილის (Hitori Ni) ფოტო ნამუშევრები. ასევე კურატორის მიერ შექმნილი ვიდეო ნამუშევარი, რომელიც, საქართველოს ეროვნული არქივის, საქართველოს პირველი არხის არქივისა და პირადი წყაროების ვიდეო მასალების შერწყმით წარმოადგენს მხატვრულ და დოკუმენტურ-რეტროსპექტულ განმარტებას, საქართველოს ახალგაზრდულ, სუბ და კლუბურ კულტურებზე. 

სიახლე