31 აგვისტო 2018

SE@ EXPERIENCE

ფოტოდღეების თემა და  მთავარი გამოფენის სახელწოდებაც არის  se@ experience - რომელიც შეიძლება ითარგმნოს როგორც „ნახე გამოცდილება“ ან „ზღვა გამოცდილება“- ეს იდეა დაფუძნებულია განსხვავებული ხედვისა და ღრმა განცდის უნარზე, ზღვა- როგორც სუბსტანციის სიმბოლო, გარემოსი ან პირადი ჰორიზონტის. გამოცდილება ყოველთვის ინდივიდუალურია, მაგრამ ამავდროულად იგი ყოველთვის საზოგადოებასთანაა გაზიარებული, და როდესაც ის პასუხობს საერთო მოთხოვნას, მას მოსდევს მოსალოდნელი ზემოქმედება და შედეგი.

მთავარი გამოფენა ეძღვნება ინდივიდებს, რომლებმაც ზეგავლენა იქონიეს ან შეცვალეს ისტორია, და მათ, რომლებიც მომავალში გააგრძელებენ ცვლილებების მოხდენას. ისტორია გვასწავლის რომ, ერთ სიტყვასა და პატარა გამოსახულებას აქვს ძალა გამოიწვიოს უდიდესი ცვლილება.

გამოფენები:

 

სიახლე