საგამოფენო განაცხადების კონკურსი

ბათუმის თანამედროვე ხელოვნების სივრცე აცხადებს 2023 წლისათვის საგამოფენო პროექტების განაცხადების მიღებას.

•    განმცხადებელი შესაძლოა იყოს რეგისტრირებული ორგანიზაცია ან კერძო პირი ნებისმიერი 
        ქვეყნიდან, რომელიც ოპერირებს თანამედროვე ხელოვნების დარგში.

•    წარმოდგენილი პროექტს უნდა ახლდეს ხელოვანის/ების, კურატორის განაცხადი, კონცეფცია, 
        სამოქმედო გეგმა და ხარჯთაღრიცხვა. 

•    განაცხადი უნდა მოიცავდეს მონაწილეების და პროექტის გუნდის აღწერას, რომლებსაც აქვთ
        გამოფენის განვითარების და მართვის უნარი.

•    თითოეული გამოფენის ვადა არის ერთი თვე.

•    წარმოდგენილი განცხადებებიდან შეირჩევა 5 გამოფენა.

•    მაქსიმალური მოთხოვნილი თანხა არ უნდა აღემატებოდეს 3000 GEL 
       (ყველა გადასახადის გათვალისწინებით) 

•    თითოეული პროექტის ფარგლებში ბათუმის თანამედროვე ხელოვნების სივრცეს შეუძლია შემდეგი 
       მუხლების მხარდაჯერა: საერთაშორისო ფრენა  და/ან ადგილობრივ მგზავრობა, ცხოვრება, და მცირე პროდუქციის ხარჯი 

•    გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ კანონის თანახმად, ბათუმის თანამედროვე ხელოვნების სივრცე 
        ვალდებულია თანხა გახარჯოს მესამე პირის მეშვეობით, რომელიც უნდა იყოს შერჩეული ტენდერის 
        სახით, სრული განცხადების წარმოდგენის საფუძველზე. ასევე სვრცე ვერ აანაზღაურებს უკვე გახარჯულ   თანხებს.

•    განაცხადების მიღების ვადაა 2022 წლის 15 დეკემბერი, 18:00 საათი საქართველოს დროით.

•    პროექტების შერჩევა ხორციელდება ბათუმის თანამედროვე ხელოვნების სივრცის თანამშრომლების და მოწვეული ჟიურის მიერ. 

•    შერჩეული პროექტების შესახებ აპლიკანტები მიიღებენ ინფორმაციას  არაუგვიანეს  2022 წლის 24 
        დეკემბრისა.

განაცხადის ფორმა 

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: info@casbatumi.ge

სივრცის ტექნიკური რაიდერი იხილეთ ბმულზე  > space technical rider

სიახლე