30 აგვისტო 2019

სარკისებრი სამყარო 2019

2019 წლის „ბათუმის ფოტოდღეები”-ის თემაა Mirror Land, სარკისებრი სამყარო. იგი იმ ყალბ ფასეულობებსა და სახეცვლილ რეალობას ეხმიანება, რაშიც ადამიანებს დღევანდელ სამყაროში უწევთ ცხოვრება და რაც სხვადასხვა პოლიტიკური მოვლენებით არის გამოწვეული და მხარდაჭერილია მედია წყაროების მიერ ყალბი ინფორმაციის გავრცელებით.

დღევანდელი საზოგადოება იზიარებს ორმაგ სტანდარტებს და ყალბ სტრუქტურებს, დაკარგულ მნიშვნელოებებსა და არეულ ფასეულობებს, რომლებიც ტრადიციებთან და დროში დამკვიდრებულ წესებთან თანხმობაშია მოყვანილი. შეჩერებისა და გაანალიზების დრო არ არის.

გამოფენა მიზნად ისახავს, ასახოს ხელოვანების პირადი გამოცდილება მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, ასახოს მათ ქვეყნებში არსებული პრობლემები რომლებიც ეხმიანებიან ფოტოდღეების მთავარ კონცეფციას - წარმოაჩინოს უსამართლო და ყალბი რეალობა, რომელშიც ადამიანებს უწევთ ცხოვრება, გაგვიზიაროს მნიშვნელოვანი ისტორიები, რომელიც ჩაგვაფიქრებს იმაზე თუ რატომ ვართ აქ, რა შეგვიძლია გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ჩვენი სამყარო უკეთეს ადგილად გაქციოთ.

თითო წვეთს, თითო მარცვალს შეუძლია რაღაცის შეცვლა. ყოველი პატარა ამბავი შეიძლება აირეკლოს სხვის გულში. საბოლოოდ თითოეული ადამიანი თავად ირჩევს იცხოვროს ანარეკლში თუ - რეალობაში.

 

გამოფენები 

exhibitions:

mirror/land

border/korea

Giorgi'

the visit

in the footsteps of Sella

სიახლე