25 ოქტომბერი 2020

პარალელური კლასი

‘პარალელური კლასი’ არის პროექტი რომელიც საშუალო საფეხურზე მყოფ სკოლის მოსწავლეებს სთავაზობს დისტანციურ ალტერნატიულ საგანმანათლებლო პროცესში მონაწილეობას ონლაინ პლატფორმის მეშვეობით. 

პროექტი მოიცავდა რამოდენიმე ონლაინ შეხვედრას და მიღებული შედეგის ფიზიკურ პრეზენტაციას საგამოფენო სივრცეში.

ძირითად სამუშაო თემას წარმოადგენდა ონლაინ სივრცეში მოგზაურობა და კვლევის საფუძველზე  მოგროვილი ინფორმაციის შენახვა ინლაინ სივრცეში და ფართო აუდიტორიისათვის გაზიარება.

პროექტის მიზანია შეიქმნას სასკოლო საგანმანათლებლო პროცესის დამხმარე ალტერნატიული განახლებადი პლატფორმა - ‘სკოლის ბუქმარქი’, რომლის შექმნაში და განვითარებაში თვითონ მოსწავლეები და სხვადასხვა საგანმანათლებლო, სახელოვნებო ორგანიზაციები ჩაერთვებიან.

აღნიშნული სივრცეში მობილიზებულია სხვა ალტერნატიული შემოქმედებით საგანმანათლებლო ონლაინ პლატფორმების, რომლის წვდომაც ლინკების მეშევობითაა შესაძლებელი.

პროექტის შექმნილი პარალელური კლასი და თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი თბილისი

https://www.facebook.com/Parallelclass-1481298635252242

https://www.facebook.com/CCA.Tbilisi

სიახლე