PhotoDays 2019

ფოტოდღეები 2019

2019 წლის ფესტივალის „ბათუმის ფოტოდღეები”-ის თემაა იყო Mirror Land, სარკისებრი სამყარო. იგი იმ ყალბ ფასეულობებსა და სახეცვლილ რეალობას ეხმიანება, რაშიც ადამიანებს დღევანდელ სამყაროში უწევთ ცხოვრება და რისი გამომწვევიც სხვადასხვა პოლიტიკური მოვლენებია მედია წყაროების მიერ ყალბი ინფორმაციის გავრცელების გამო. ჩვენი საზოგადოება იზიარებს ორმაგ სტანდარტებს, ყალბ და დაკარგულ მნიშვნელობებს, რომლებიც ტრადიციებთან და დამკვიდრებულ წესებთან თანხმობაშია. შეჩერებისა და გაანალიზების დრო არ არის.

 მთავარი გამოფენა მიზნად ისახავდა, ხელოვანების პირადი გამოცდილების გაზიარებას, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, აჩვენოს მათ ქვეყნებში არსებული პრობლემები და თანხვედრაში იყოს ფოტოდღეების მთავარ კონცეფციასთან – წარმოაჩინოს უსამართლო და ყალბი რეალობა, რომელშიც ადამიანებს უწევთ ცხოვრება, გვაჩვენოს ის მნიშვნელოვანი ისტორიები, რომელიც ჩაგვაფიქრებს იმაზე თუ რატომ ვართ აქ, რა შეგვიძლია გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ჩვენი სამყარო გახდეს უკეთესი. ყოველ წვეთს, ყოველ მარცვალს შეუძლია რაღაცის შეცვლა. ყოველი პატარა ამბავი შეიძლება აირეკლოს სხვის გულში. ყველაფერი ჩვენს არჩევანზეა – ვიცხოვროთ ანარეკლში თუ – რეალობაში

პროექტის ფარგლებში მთავრი გამოფენის გარდა კიდე ოთხი გამოფენა ჩატარდა, მათ შორის ლაშა ცერცვაძე ( ლაშა ფოქსი) „გიორგი“ რომელიც სექსუალური უმცირესობების პრობლემატიკას ეხმიანება; იტალიელი ხელოვანის , დორიან ტეტის გამოფენა „ვიზიტი“- სოციალური სტერეოტიპების მსხვრევაზე მოგვითხრობდა; ხოლო იაპონელი ფოტოგრაფის და ტელეპროდიუსერის იუსიკე ჰიშიდას „საზღვარი/კორეა“ სამხრეთ და ჩრდილოეთ კორეის შედარებით ვიზუალიზაციას გვთავაზობდა, რაც სამყაროში აბსურდამდე მიყვანილ რეალობაზე საუბრობს, ჟეაუკ კაგის კურატორობით (სამხრეთ კორეა)

 ამასთან იტალიის საელჩოსთან და ეროვნულ მუზეუმთან თანამშრომლობით ისტორიული ანალიზი -მიმოხილვა „სელას კვალდაკვალ“ რაც თანამედროვე იტალიელი ფოტოგრაფის სალვატორე კოსტას და კურატორ მონიკა ელენას პროექტი, 19 საუკუნის ცნობილ იტალიელ ფოტოგრაფის და მეცნიერის ვიქტორიო სელას მოგზაურობის გამეორება – გააზრება საქართველოში.

 ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი რაც უკვე ტრადიციულად ხორციელდება ფესტივალის ფარგლებში, არის საგანმანათლებლო პროექტი „ფოტო-ლაბი“. ფოტო-ლაბი ეს არის ფოტოდღეების პარალელური ღონისძიება რომელშიც მონაწილე ხელოვანები ირჩევიან კონკურსის გზით , მაქსიმალური მონაწილეს რაოდენობა არის 20-25 ადამიანი. ფოტო-ლაბს მართავს მოწვეულ მენტორთა და ჟიურის წევრების გუნდი. ფოტოლაბის ფარგლებში მონაწილეები წარმოადგენენ პროექტებს რომლის განვითარებაშიც ორი დღის განმავლობაში მათ ეხმარებათ მენტორები და ჟიურის წევრები, ხოლო მესამე დღეს კონკურსის გზით ირჩევა გამარჯვებული (ები). რომლებიც შემდეგი წლის ფესტივალში სრულფასოვან მონაწილეობას მიიღებენ.

Yusuke Hishida exhibition “Border/Korea”

“სარკისებრი სამყარო // Mirror Land” main exhibition

Dorian Teti “The visit”

Lasha (Fox) Tsertsvadze “Giorgi”

ღამის ჩვენებები // Night Screenings